Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Wybór formy opodatkowania - mity i fakty. Podatek liniowy czy według skali podatkowej?

Artykuł jest kolejnym z serii artykułów poświęconych niektórym obiegowym opiniom dotyczącym wyboru form opodatkowania. 

W poprzednim opracowaniu zastanawialiśmy się na prawdziwością niektórych obiegowych opinii dotyczących wyboru między ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a podatkiem liniowym zahaczając jedynie o kwestię zależności między podatkiem liniowym a opłacanym według skali podatkowej.  Obecnie przyjrzymy się niektórym aspektom tego drugiego wyboru.  

 

Czy na pewno podatek liniowy opłaca się wybrać przy dochodach powyżej 85.528 zł ?

Jest to mocno ugruntowana obiegowa opinia biorąca pod uwagę wyłącznie ten fakt, że powyżej kwoty dochodu 85.528 zł zaczynamy opłacać podatek dochodowy wg podwyższonej stawki 32%. Z tego powodu jest opinią w równym stopniu powszechną, co błędną.

Wskazuje na to już proste porównanie wysokości podatku należnego od kwoty dochodu 85.528 zł:

  • podatek wg skali 18%: 14.839 zł

  • podatek liniowy 19%: 16.250 zł.

Różnicę 1.411 zł na niekorzyść podatku liniowego tworzy 556,06 zł kwoty zmniejszającej podatek możliwej do uwzględnienia w przypadku opodatkowania z zastosowaniem skali podatkowej oraz 855 zł różnicy między stopami procentowym (1% podatku).

 

Dopiero osiągnięcie dochodu (a ściślej rzecz ujmując: podstawy opodatkowania po dokonaniu odliczeń od dochodu) w kwocie 96.388 zł to faktyczny próg, powyżej którego opłaca się dokonać wyboru opodatkowania podatkiem liniowym. Dopiero bowiem przy tej kwocie wysokość obciążenia podatkowego dla podatnika rozliczającego się indywidualnie jest identyczna i wynosi 18.314 zł zarówno w przypadku podatku opłaconego wg skali podatkowej, jak i liniowego.

 

Nietrudno obliczyć, że przy wspólnym rozliczeniu np. z małżonkiem czy dzieckiem próg opłacalności wyniesie 96.388 zł * 2 = 192.776 zł.

 

Jeśli więc oboje małżonkowie uzyskują łącznie dochód roczny (po dokonanych odliczeniach) w wysokości przekraczającej 192.776 zł, warto pomyśleć nad opodatkowaniem dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym naturalnie nie zapominając też o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Nie powinno się przy tym zapominać, że na opłacalność podatku linowego czy ryczałtu może rzutować brak możliwości skorzystania z przysługujących odliczeń od podatku np. z ulgi prorodzinnej. Dotyczy to zarówno rozliczeń indywidualnych, jak i wspólnych, chociaż w tej drugiej sytuacji ma zdecydowanie większe znaczenie, jeśli np. drugi z małżonków w ogóle nie uzyskuje dochodów, albo są one niskie.

 

Przykład:

Dochód jednego z małżonków wyniósł w roku podatkowym 200.000 zł. Drugi z małżonków nie uzyskuje żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu. Małżeństwo wychowuje 3 małoletnich dzieci.

Wysokość należnego podatku liniowego: 37.050 zł

Wysokość należnego podatku wg skali podatkowej: 38.940 zł minus ulga na dzieci 4.224,12 zł = 34.716 zł.

Pomimo więc dochodu dużo wyższego niż próg opłacalności, małżonkowie dzięki wspólnemu rozliczeniu i skorzystaniu z ulgi na dzieci zapłacą podatek w skali roku o 2.334 zł niższy.

Minusem tego rozwiązania jest różnica w wysokości śródrocznych zaliczek na podatek dochodowy: w podatku liniowym kwota zaliczek należnych wyniosłaby 37.050 zł, a przy opodatkowaniu wg skali podatkowej 51.470 zł. Oznacza to zamrożenie środków pieniężnych w kwocie 16.754 zł do momentu odzyskania nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego.

Możliwym wyjściem z takiego problemu jest skorzystanie z rozwiązania przewidzianego w art. 22. § 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

 

Pamiętajmy: racjonalny wybór formy opodatkowania tj. dokonany w taki sposób, aby faktycznie optymalizował wysokość naszych obciążeń podatkowych, wymaga szczegółowej, wielowariantowej analizy opartej na bieżących regulacjach prawnych i uwzględniającej indywidualną sytuację podatnika. Jednak aby ta analiza miała szanse sprawdzić się w przyszłości, konieczne jest oparcie jej o możliwie realne prognozy przychodów i kosztów podatkowych, co - w przypadku dochodów z dzialalności gospodarczej - zawsze bywa obciążone mniejszym lub większym ryzykiem.  

 

Możesz zlecić nam indywidualną analizę 

najkorzystniejszej formy opodatkowania dla Ciebie !

 

Autor: Małgorzata Tyska, Biuro Rachunkowe w Elblągu